JEDNOÚČELOVÉ STROJE - Ing. Vladimír Jandásek

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Nabízíme komplexní řešení v oblasti vývoje a konstrukce nových strojů dle požadavků zákazníka. Ve spolupráci se zákazníkem nejprve zmapujeme požadavky na nové zařízení. Podle takto vytvořeného zadání vyvineme za průběžných konzultací se zákazníkem kompletní zařízení. Výrobu a kompletaci strojů zajišťujeme v kooperaci s dílnou, která má zkušenosti s kusovou a malosériovou výrobou.
 

UKÁZKY VYVINUTÝCH JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ

 
Další jednoúčelové stroje naleznete ve fotogalerii.
Jednoúčelový stroj: zařízení kompenzační smyčky pásu.

ZAŘÍZENÍ PRO KALENÍ KOTOUČŮ

Zařízení slouží ke kalení ocelových kotoučů průměru až 600 mm. Je umístěno ve vaně s olejem, jehož hladina dosahuje těsně nad svěrné příruby v jeho spodní části. Kotouče zavěšené na hácích jsou spouštěny do oleje, kde jsou sevřeny pohyblivými přírubami. Sevření kotoučů během chladnutí snižuje konečnou deformaci zakaleného polotovaru. Zařízení vybavené pneumatickými pohony i ovládáním je navrženo do náročného provozního prostředí kalírny.
Zařízení pro kalení kotoučů

ZAŘÍZENÍ PLNĚNÍ FOREM GRANULÁTEM

Zařízení pracuje v lisovně plastů. Zajišťuje plnění vyjímatelných vložek vstřikovacích forem granulátem. Zařízení odměřuje zvolenou dávku granulátu, vysýpá ji do dutin ve vložkách a současně granulát zhutňuje vibracemi. Naplněné vložky se vyjmou, zalisují mimo zařízení a opět vloží do zařízení, které provede odformování a vyhození výlisků. Po vyjmutí výlisků zařízení automaticky pokračuje plněním vložek. Zařízení bylo provedeno ve dvou modifikacích pro různé typy výlisků lišící zejména plněným objemem granulátu.
Zařízení plnění forem granulátem 1

LINKA ZNAČENÍ PÁSU LASEREM

Linka značení pásů slouží ke značení, odměřování, konzervování, navíjení a stříhání ocelových pásů. Skládá se se z odvijáku, hlavního stroje s laserovou značící hlavou a navijáku. Linka je určena pro zpracování ocelového pásu šířky 10 až 50 mm a tloušťky max. 1,2 mm. Značky se na pás vytváří ve  volitelné vzdálenosti (např. každé 2 m). Značku lze snadno vytvořit v programu na počítači, který je součástí linky. Značka s libovolnou grafikou může pokrýt celou šířku pásu, největší délka značky je 100 mm.
Linka značení pásů laserem

SÍTOTISKOVÝ STROJ

Sítotiskový stroj je určen k provádění potisku již nalakovaných pilových listů. Stroj automaticky provádí odebrání listů ze zásobníku, potisk, sušení, skládání listů do sloupců se střídavou orientací zubů, svázání listů do svazků páskou a položení svazků do zásobníku. Součástí stroje je výstupní dopravník plnící funkci zásobníku hotových svazků pilových listů.
Sítotiskový stroj

ZKUŠEBNÍ STAV KOTOUČŮ


Zkušební stav pilových listů je využíván při výstupní kontrole boční házivosti a vibrací pilových kotoučů při otáčkách až 10 000 ot/min. Stroj umožňuje provádět údery do testovaného rotujícího kotouče a následně pozorovat jejich vliv na chování kotouče ve zvolených otáčkách. Stroj je ovládán z ovládacího panelu vybaveného dotykovým displejem, na kterém probíhá nastavení parametrů prováděné zkoušky.
Zkušební stav kotoučů

LINKA DÉLKOVÁNÍ PÁSŮ

Linka délkování pásů byla vyvinuta pro výrobu pilových listů do ručních pil na dřevo a také obecně pro délkování kovového pásu. Linka po zavedení pásu automaticky odvíjí pás z nasazené cívky, podává pás do raznice lisu a podaný pás odměřuje, stříhá, ustřižené listy odebírá z raznice a skládá do sloupců na výstupní dopravník v požadovaném počtu kusů.
Linka délkování pásů
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky